Privacyverklaring

  

Algemeen

Labolutions BV verwerkt uw Persoonsgegevens als u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt, wanneer u onze website bezoekt, een account aanmaakt of wanneer u wenst dat wij contact met u opnemen. Wij zijn er ons zeer van bewust dat u vertrouwen in ons stelt als u uw persoonsgegevens met ons deelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan.

 In deze Privacyverklaring laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website bezoekt en uw gegevens achterlaat. Wij zullen deze gegevens zorgvuldig verzamelen, verwerken en beveiligen.

Het privacy beleid is van toepassing op de diensten van Labolutions BV. U dient zich ervan bewust te zijn dat Labolutions BV niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Labolutions BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens
Labolutions BV verwerkt en verzamelt uw persoonlijke informatie die u ons verstrekt, nadat u op onze contact pagina uw gegevens aan ons heeft doorgegeven. Met deze gegevens zullen wij telefonisch of per email contact met u opnemen om uw vraag te kunnen beantwoorden. Deze gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

- Voor- en achternaam

- E-mail adres

- Telefoonnummer

 

Voor de volgende doeleinden gebruikt Labolutions BV de verzamelde gegevens als u gebruik maakt van onze webshop nadat u een profiel of account heeft aangemaakt.

- Voor- en achternaam

- E-mail adres

- Telefoonnummer

- IP-adres en/of overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

- Gegevens over uw activiteiten op onze website/webshop.

 

Voor de volgende doeleinden gebruikt Labolutions BV de verzamelde gegevens als er sprake is van een overeenkomst of verwerkingsovereenkomst.

 - Facturatie-adres gegevens voor de facturatie geleverde goederen/diensten

- Aflever-adres gegevens voor de aflevering van goederen

- Bezoekadres gegevens voor de leveren diensten, op uw verzoek

- email adres voor e-invoicing na levering goederen/diensten

- email adres van inkoop of contactpersoon opdrachtgever voor het informeren over uw bestelling    of het informeren over nieuwe producten en/of diensten middels onze nieuwsbrief.

- email adres van inkoop of contactpersoon om de mogelijkheid te bieden voor het aanmaken van een account.

- telefoonnummer opdrachtgever en/of contactpersoon voor het informeren over uw bestelling

 

Labolutions BV is verplicht om een juridische basis te hebben om uw Persoonsgegevens te mogen verwerken. Hieronder vindt u de wettelijke grondslagen die van kracht zijn op de hierboven genoemde verwerking van Persoonsgegevens.

- Akkoord door toestemming voor één of meerdere specifieke doeleinden

- Het noodzakelijk verwerken van uw gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst

- Het noodzakelijk verwerken van uw gegevens om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

- Het verwerken van uw gegevens op basis van gerechtvaardigde belangen vanuit Boom BV

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Labolutions BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een medewerker van Labolutions tussen zit.

 

Bewaartermijn

Labolutions BV bewaart uw persoonsgegevens zo lang dat nodig is om de doelen te realiseren en service te kunnen verlenen. Uw gegevens kunnen tot 5 jaar bewaard worden voor statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke verplichting is die het langer bewaren vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden
Labolutions BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Labolutions. Of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Voor de verwerking van uw gegevens dienen wij, in geval van een opdracht, de verwerkingsgegevens, te delen met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht. Dit kunnen goederen en/of diensten zijn die door derden moeten worden geleverd en/of uitgevoerd. Betreffende bedrijven zullen eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens garanderen en respecteren.. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en zijn hierover geinformeerd.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op ieder moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven van onze dienst en/of nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing en/of nieuwsbrief, vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderaan deze verklaring onze contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Labolutions gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Labolutions gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen uit uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Labolutions BV. U heeft te allen tijde recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar u te sturen.
U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@labolutions.com.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar: info@labolutions.com

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Labolutions BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan direct contact met ons op via het email adres: info@labolutions.com

Contactgegevens:

Labolutions BV

Biopartner Center Leiden

Galileiweg 8

2333 BD Leiden

 

Tel.: 0031(0)71-3322370

 info@labolutions.com

www.labolutions.com

 Contactpersoon: I.L.R. Zuliani

i.zuliani@labolutions.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Media en nieuws

We will present you very interesting innovations and improvements: Together with PREGL DIGITAL, Labolutions will present the latest innovations of PREGL DIGITAL, a digital dimension of Smart lab furniture, which is designed and developed to help laboratory personnel with daily lab challenges. We will explain and inform you about the latest innovations and new 4-d lab design services.The WOTS event will be held from 27th - 30th September and you can find Labolutions at booth 7B019, HAL 7Easily apply for a FREE WOTS ticket here.
Lees meer
Na een intense samenwerking van twee jaar partnership met Nino Labinterior uit Zweden is Labolutions per 1 januari 2021 uw premium ninoSAFE distributeur voor de Benelux. Het innovatieve en kwalitatieve zeer hoogwaardige merk NinoSAFE voert een zeer complete lijn in alle denkbare breedte en hoogte maatvoeringen BioSafety Cabinets en laminaire flow kasten.
Lees meer
Ergonomie, veiligheid en duurzaamheid met de nieuwe Labsit. Labolutions hecht veel waarden aan optimale veiligheid en ergonomie tijdens het werken in het laboratorium. Wij promoten dan ook “ het actief zitten “, zoveel mogelijk, toe te passen tijdens de laboratoria en research werkzaamheden.
Lees meer